Wpisy odMichał Banszel

Black Friday w Polsce i nadużycia – co na to prawo?

Black Friday to pewnego rodzaju tradycja gospodarcza, która przypłynęła do nas, podobnie jak np. Halloween, wprost zza Oceanu. Polega ona...

Praktycznie i teoretycznie o trójpodziale władzy

Wstęp W przestrzeni publicznej przyjęła się swoboda w wyrażaniu myśli i sądów, powtarzanych często bez żadnej refleksji. O upadku demokracji...

Pojęcie prawdy w sądowej praktyce wymiaru sprawiedliwości

Wstęp Pojęcie prawdy jest od dawna przedmiotem licznych sporów filozoficznych. Rozważania nad istotą prawdy są jednak bardzo użyteczne, albowiem pozwalają...

Wypowiedzenie umowy o pracę w kontekście przepisów art. 264 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczenie woli jest jednym z fundamentalnych pojęć z dziedziny prawa cywilnego. Podstawowe regulacje dotyczące oświadczenia woli to przepisy art. 60-651 Kodeksu...

Nakaz konserwatorski w świetle obowiązku uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

Wprowadzenie Ochrona zabytków, zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece...

Obowiązek udzielenia najemcy dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu, a wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego

Uwagi ogólne Obowiązek udzielenia najemcy dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu jest konsekwencją chęci zakończenia przez wynajmującego stosunku najmu wskutek...

O teorii meta-ewidencji w praktyce procesu karnego

Problematykę meta-ewidencji należy analizować na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, pojęciem meta-ewidencji można posługiwać się w takim znaczeniu, w jakim użył go...

Środek dowodowy jako ewidencja w procesie sądowym

Wprowadzenie Może się wydawać, że wychodzenie naprzeciw problematyce nomenklatury języka prawnego w większości przypadków ma znaczenie czysto teoretyczne. Co więcej, trudno...